Львів'янину на замітку: кому відмовляють у субсидіях

фото з сайту job-sbu.org

фото з сайту job-sbu.org

Комуналка
20 жовтня 2016 11:43

Надворi дедалi холоднiше, а отже, вже наступного мiсяця рахунки за тепло  нас аж нiяк не потiшать. Уряд закликає людей активно оформляти субсидiї. Мовляв, це легко.   Утiм субсидiї надають не всiм. Як свiдчить статистика, цьогорiч  понад ста тисячам людей держава вiдмовила в наданнi субсидiї, пише газета "Експрес".    Тож iз яких причин у субсидiї на комунпослуги можуть вiдмовити? Про це в розмовi з Вiталiєм Музиченком, директором департаменту державної соцiальної допомоги Мiнсоцполiтики України.  

- Якщо узагальнити, скільки загалом є причин, коли людині можуть відмовити в наданні субсидії?

-- Є двi такi причини. Перша -- перевищення розмiру плати над обов'язковим розмiром платежу. Наприклад, людинi треба за субсидiєю (обов'язковий платiж) платити 200 гривень, а в неї розмiр платежу становить 100 грн. У такому разi, швидше за все, вона одержить або нульову субсидiю, або ж вiдмову.   Чому так? Бо субсидiю визначають як рiзницю мiж тим, що приходить сiм'ї до оплати, i тим, скiльки вона повинна сплачувати сама, отримуючи цю допомогу. Тобто платiж родини подiляється на двi частки -- її платiж i частку держави. Так от, коли споживач, виходячи з його доходу, повинен платити 200 гривень (йому розрахували, що має вносити самостiйно цю суму), а його платiжка -- тiльки 100 гривень, то, скажiть, який розмiр субсидiї надати? Вiд 100 гривень, якi споживач має заплатити, вiдмiнусовуємо його частку як отримувача субсидiї (200) й маємо мiнус 100. Вiдповiдно, у цьому випадку субсидiя не виходить, бо її просто не може бути. А це означає, що доходи сiм'ї дають їй змогу самостiйно сплачувати за комунальнi послуги.   Однак тодi такi родини потрапляють у список тих, кому автоматично роблять перерахунок субсидiї на опалювальний перiод. Бо, скажiмо, це в неопалювальний склалася така ситуацiя, а в опалювальний сiм'я почала споживати газ, i розмiр її платежу зi 100 гривень зрiс до 1000. Тому в такiй ситуацiї робимо автоматичний перерахунок. Вiдповiдно, 1000 мiнус 200, i родина одержує 800 гривень субсидiї. Якщо ж протягом двох перiодiв поспiль (неопалювального й опалювального) субсидiї не вийшло, сiм'ю знiмають з облiку, i згодом вона вже має право претендувати на субсидiю через 12 мiсяцiв, написавши вiдповiдну заяву в управлiння соцзахисту.   -- А яка друга причина?   -- Це здiйснення людиною одноразової покупки на 50 i бiльше тисяч гривень протягом дванадцяти мiсяцiв перед зверненням за призначенням субсидiї.   Крiм того, хто мав субсидiю в попереднi дванадцять мiсяцiв, брав на себе зобов'язання iнформувати про тi змiни, якi вiдбуваються у складi його сiм'ї, соцiальному статусi, наборi житлово-комунальних послуг. I в разi, якщо було виявлено такi змiни, а сiм'я, одержуючи субсидiю, про це не поiнформувала, то, звичайно, субсидiю їй також буде припинено.   Загалом, вiдмови в оформленнi субсидiй становлять вiд 1,5% до 2% усiєї кiлькостi звернень (а це понад 6,1 млн. звернень вiд початку дiї програми, тобто з травня минулого року).  

- Чи мають шанс на оформлення субсидії ті, кому в цій допомозі було відмовлено раніше?

- Якщо сiм'я одержувала субсидiю минулого року, тодi її право на субсидiю визначать автоматично, без особистого звернення. Якщо ж торiк родинi вiдмовили, то лише через 12 мiсяцiв може знову звернутися за субсидiєю i мати шанс на її призначення. Але автоматично визначати їй субсидiю вже нiхто не буде, бо одержала вiдмову. Автоматично визначається право тiльки тих, кому надано субсидiю. А тим, кому було вiдмовлено або хто сам вiдмовився вiд субсидiї, для того, щоб призначили цю допомогу на наступний перiод, доведеться знову писати заяву.

-А якщо субсидія не виходить, а людина переконана в протилежному - що робити? 

- Якщо заявник здiйснив покупку житла, але це єдине його житло, i коштувало воно порiвняно недорого, то на загальних пiдставах субсидiї йому не призначать, адже за фактом вiн таки здiйснив покупку. Але в кожному районi й мiстi при мiсцевих органах влади є комiсiї, якi мають право ухвалювати певнi iндивiдуальнi рiшення. I якщо сiм'я звернеться в цю комiсiю (це має бути така ж  заява в управлiння соцзахисту, але в нiй пiдкреслюють необхiднiсть розгляду цього питання на комiсiї), то в такому разi прийде соцiальний iнспектор до цiєї родини, обстежить матерiально-побутовi умови проживання, складе вiдповiдний акт, зробить подання для комiсiї, i, вiдповiдно, комiсiя, уже з урахуванням об'єктивностi iндивiдуального пiдходу, може призначити субсидiю як виняток.    До речi, пiд винятком слiд розумiти не тiльки придбання житла, а й виключення певних членiв сiм'ї зi складу домогосподарства (тобто осiб, якi там не проживають) без зняття їх iз реєстрацiї. I таких рiшень досить багато, близько 20 -- 25% загальної кiлькостi заяв. Бо є, наприклад, ситуацiї, коли дiти чи iншi родичi зареєстрованi в оселi разом з пенсiонерами, але давно з ними не живуть. То, щоб не позбавляти батькiв права на призначення субсидiї, є можливiсть виключити дiтей та iнших родичiв зi складу сiм'ї. Тобто вони й далi будуть зареєстрованi за адресою батькiв, але нi їхнi доходи, нi їхнi витрати не враховують пiд час нарахування субсидiї.  

-Чимало людей скаржиться, що відмовляють їм у субсидії на тверде паливо. З чим це пов'язано?

  - Рiч у тому, що розмiри субсидiї для кожної сiм'ї визначають iндивiдуально. I навiть у людей iз тими самими доходами може бути рiзна субсидiя. Скажiмо, у родини може бути дохiд п'ять тисяч гривень -- що в однiєї, що в другої. Але в однiєї одна особа до складу сiм'ї входить, а в другої -- три.  Тому в однiєї сiм'ї субсидiя буде, наприклад, 200 гривень, а в другої -- 2000.   Що стосується твердого палива, то є встановленi нормативи щодо забезпечення ним (це двi тонни на одне домогосподарство на рiк) i граничного показника вартостi цього палива, який збiльшено з 1500 до 2000 грн. Тобто це означає, що для розрахунку субсидiї двi тонни множать на 2000 гривень i до розрахунку беруть, що витрати на опалення становлять 4000 гривень на рiк. Тодi вiднiмають обов'язкову частку плати, яку, вiдповiдно до доходiв, повинна сплачувати сiм'я, i виходить розмiр субсидiї.  

Скільки людей претендує на субсидії на оплату твердого палива і чи не змінилися умови їх забезпечення?

- Рiч у тому, що розмiри субсидiї для кожної сiм'ї визначають iндивiдуально. I навiть у людей iз тими самими доходами може бути рiзна субсидiя. Скажiмо, у родини може бути дохiд п'ять тисяч гривень -- що в однiєї, що в другої. Але в однiєї одна особа до складу сiм'ї входить, а в другої -- три.  Тому в однiєї сiм'ї субсидiя буде, наприклад, 200 гривень, а в другої -- 2000.   Що стосується твердого палива, то є встановленi нормативи щодо забезпечення ним (це двi тонни на одне домогосподарство на рiк) i граничного показника вартостi цього палива, який збiльшено з 1500 до 2000 грн. Тобто це означає, що для розрахунку субсидiї двi тонни множать на 2000 гривень i до розрахунку беруть, що витрати на опалення становлять 4000 гривень на рiк. Тодi вiднiмають обов'язкову частку плати, яку, вiдповiдно до доходiв, повинна сплачувати сiм'я, i виходить розмiр субсидiї.  

Читайте ще новини Львова:

Субсидії нараховуватимуть за новими правилами

Призначення житлових субсидій, нові правила

Чому львів'яни почали відмовлятися від субсидій

 

 

Це чат - пиши та читай 👇
Ого! ти доскролив до нашого чатбота 😏
Тепер у тебе є можливість налаштувати його під себе і дізнаватися важливий контент першим, щоб розповідати друзям
Тільки пошта, тільки хардкор 🤘
Ми в соцмережах